Om TGA Bygg AB

tgaMedBilar

TGA Bygg & konsult AB startades i mars 1996 av Tommy och Inger Andersson. TGA Bygg & konsult AB är ett tudelat företag, byggdelen där vi ägnar oss åt byggservice och konsultdelen där inriktningen är ekonomi. På TGA Bygg & konsult AB bygger vi förtroende på kvalitet.

Så här arbetar vi idag:

Inger – tar hand om företagets ekonomi samt i viss mån fastighetsförvaltning.

Tommy - är styrelseordförande  i företaget och har med sina 50 år i branschen ett stort kunnande. Tommy har alltid värnat om rätt kvalitet från början till slut i alla projekt, något som gett oss många nöjda kunder genom åren.

Peter –  företagets VD och arbetsledare som genom nära kommunikation med beställare ser till att arbeten fortlöper på ett så problemfritt sätt som möjligt.

Våra duktiga snickare – har hög kompetens och arbetar alltid ansvarstagande.

Byggverksamheten skall bedrivas med tekniskt riktiga metoder och med hänsyn till kvalité, miljö och ekonomi.