Om ROT-Avdraget

ROT-avdraget innebär att villaägare kan göra ett skatteavdrag på 50%  upp till maximalt 100 000 kronor per år när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.
Företaget som anlitas måste ha F-skattsedel och det är bara arbetskostnaden som får dras av. ROT-avdraget kan samordnas med hushållsnära tjänster vilket innebär att skattereduktionen kan fås oavsett vilken typ av tjänst man väljer att köpa.

Ett avdrag per person
ROT-avdraget är kopplat till en person. Är man två delägare kan alltså hushållet få en skattereduktion på 50% upp till 200 000 kronor.

Fritidshus
Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas. Kravet är att man själv som privatperson står som ägare till fritidshuset och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Fakturamodellen
Fakturamodellen införs den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år.

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009
Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.
Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Läs Mer Om ROT-Avdraget HärlogoSkatteverk171