{ keyword }

Ett familjeföretag inom bygg.

മലയാളം നിഘണ്ടു ചരിത്രം

ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇത് അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കും. എന്ന ചൈനീസ് നിഘണ്ടുവാണ് അറിയപ്പെടുന്നവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഏകഭാഷാ നിഘണ്ടു. 2002 ഡിസംബർ 21 തൊട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വെബ്ബ് വിലാസത്തിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആരംഭിച്ചത്. 2013 ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 32,000 പിന്നിട്ടു. ഭൂരിപക്ഷം പേരും മൊഴി വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ലിപിമാറ്റ സാമഗ്രി ഉപയോഗിച്ചാണ് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അച്യുതാനന്ദൻ, മാണി മാധവ ചാക്യാർ, രാജാ രവിവർമ്മ, തുടങ്ങിയവരുടെ ജിവചരിത്ര ലേഖനങ്ങൾ, സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം, കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ, മാമാങ്കം , തുടങ്ങിയ ചരിത്ര ലേഖനങ്ങൾ, സൂപ്പർനോവ, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെയും ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ, ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്തുമതം, ഹിന്ദുമതം, തുടങ്ങിയ മതപരമായ ലേഖനങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, ആന, വിശറിവാലൻ കൂരമാൻ, തുടങ്ങിയ ജീവശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ, സദ്യ, ചോക്കളേറ്റ് കേക്ക്, തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾ, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ (മലയാളചലച്ചിത്രം) തുടങ്ങിയ സിനിമ / നോവൽ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾ, കുട്ടിയും കോലും, കിശേപ്പി, ക്രിക്കറ്റ്, തുടങ്ങിയ കളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, ലളിത കലകളെയും ക്ഷേത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, എന്നുവേണ്ട, മലയാളം അറിയാവുന്ന വായനക്കാർക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായ എന്തും വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾക്ക് വിഷയമാവുന്നു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട എര്യ (?) 2015 സെപ്റ്റംബർ 6-ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 40,000 പിന്നിട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ടവ. ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച്. ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സഹകരിക്കുക. History Meaning in Malayalam : Find the definition of History in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of History in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. ഇങ്ങനെ അനേകം വിക്കിപീഡിയരുടെ ശ്രമഫലമായി ഇന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെറുതും വലുതുമായി 71,117-ൽ ഏറെ ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2009 ഫെബ്രുവരി 24-നു എണ്ണം 9,000 പിന്നിട്ടു. കേരളത്തിലെ സ്‌കൂൾവിദ്യാർഥികൾ മലയാളം വിക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താത്പര്യത്തോടെ ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരുകാര്യം. ഇവിടെയാണ് വിക്കിപീഡിയ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീച്ചറുകൾ: 2002-ൽ തുടങ്ങിയിട്ടും 2006 വരെ മലയാളം വിക്കിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായില്ല. 2005 മധ്യത്തോടെ പിന്നെയും പുതിയ അംഗങ്ങൾ എത്തി. 2008 ജൂലൈ 19-നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രധാന താൾ പുതുക്കി. - പ്രിയപ്പെട്ടവ. ക്രിസ്ത്വബ്ദം നാലാം ശതകത്തിൽ അമരസിംഹൻ രചിച്ച ശബ്ദകോശമായ 'അമരകോശ'മാണ് ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത ശബ്ദകോശം. മലയാളം മരിക്കുന്നു എന്ന വിലാപവും വികാരപ്രകടനങ്ങളും ഒരുവശത്ത് നടക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യനിലപാടുകളിൽ ഊന്നിനിന്നുകൊണ്ടുള്ള സാങ്കേതികമുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തെ പുതിയ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന സഫലയത്‌നങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ പഠനസഹായികളും മറ്റും പുതുതായി രചിച്ചു ചേർക്കുന്ന വിക്കിപുസ്തകശാലയും കേരളീയർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരുദാഹരണമെടുത്താൽ, മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ചെറുതും വലുതുമായ വിജ്ഞാനകോശങ്ങളിലൊന്നും ഒരുപക്ഷേ കുട്ടിയും കോലും എന്ന കളിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം കണ്ടേക്കില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാനലിപിമാറ്റ രീതി സ്വനലേഖ ആണു്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ പഠനസമ്പ്രദായങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് പാഠപ്പുസ്തകത്തിനപ്പുറമുള്ള വിവരശേഖരണം പ്രധാനമാണല്ലോ. കേവലം 300ൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് സജീവമായി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനുമൊക്കെ സജീവമായി രംഗത്തുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് പരീക്ഷണ വിക്കി രൂപത്തിലോ മറ്റോ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നു കാണുന്നുണ്ട്. mangalore. ഓൺ-ലൈൻ വിജ്ഞാനകോശമായതിനാൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഏതു ചെറുവിഷയത്തെയും വിക്കി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല. 2013 ജനുവരി 4-ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 28,000 പിന്നിട്ടു. പല ലേഖനങ്ങളും സചിത്ര ലേഖനങ്ങൾ ആണ്. part i: the vowels. ഇത്തരം സന്ദർങ്ങളിൽ, 'കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള അർഥം ആദ്യം' എന്ന ക്രമമാണ് മിക്ക നിഘണ്ടുക്കളിലും സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ സംരംഭത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. 2010 ജൂൺ 25-നു് ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 13,000 പിന്നിട്ടു. യാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇപ്പോഴുള്ള യൂ.ആർ.എൽ ആയ http://ml.wikipedia.org/ ലേക്ക് മാറ്റാനും അത് സജീവമാക്കാനുമുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടത്[2]. മലയാളം പോലുള്ള ഭാഷകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനുമുപയോഗിക്കുന്ന ലിപിവ്യവസ്ഥകളിൽ ആദ്യമൊന്നും പൊതുവായ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പേപ്പർ വിജ്ഞാനകോശത്തിന് അതിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ളതിലേറെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതോടെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിൽ മലയാളം വിക്കി ഏകദേശം സ്വയം പര്യാപ്തമായി. ലിപിമാറ്റം തന്നെ പല രീതിയിലും ആവാം. 2008 ഏപ്രിൽ 9-നു‌ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 6,000 പിന്നിട്ടു, 2008 ജൂലൈ 19-നു ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 7,000 പിന്നിട്ടു. 2014 ജൂലൈ യിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 36,000 പിന്നിട്ടു. ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. തീർത്തും സൗജന്യസേവനമെന്ന നിലക്കാണ് അവർ അതിലെ ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. h. gundert, d. ph. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രധാന താളിന്റെ ചിത്രം, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, https://ml.wikipedia.org/wiki/Malayalam_Wikipedia, http://static.manoramaonline.com/advt/yuva/25Apr10/section46_article5.htm, http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8_%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE&action=historysubmit&diff=7&oldid=1, 30000 ലേഖനം പിന്നിട്ട് മലായളം വിക്കി (മാധ്യമം 11.4.2013, കരുത്തോടെ മലായളംവിക്കി(മാധ്യമം എഡിറ്റോറിയൽ 12.4.2013, അഭിമാനമായി മലായളംവിക്കി(മാതൃഭൂമി എഡിറ്റോറിയൽ 18.4.2013, https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാളം_വിക്കിപീഡിയ&oldid=3475394, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക്ക് അനുമതിപത്ര. 2010-ൽ വെക്റ്റർ സ്കിൻ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ സമ്പർക്കമുഖം നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിക്കിപീഡിയ ചിഹ്നം. പക്ഷെ സ്വന്തം ഡൊമൈൻ മലയാളത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാഡിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ക്യൂണിഫോം പട്ടികകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നിഘണ്ടുക്കൾ. - കളർ തീമുകൾ പോലുള്ള വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒറ്റവരി ലേഖനത്തെ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ വന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വലുതാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. published by c.stolz. ഫിലിറ്റസ് ഓഫ് കോസ് രചിച്ച ചിട്ടയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ (Ἄτακτοι γλῶσσαι, Átaktoi glôssai) എന്ന ശബ്ദസംഗ്രഹം ഹോമറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും മറ്റനേകം സാഹിത്ര്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും വാക്കുകളും, സംസാരഭാഷയിൽനിന്നുള്ള വാക്കുകളും, സാങ്കേതികപദങ്ങൾഉം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു. ഒരു ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലോ വർണമാലാക്രമത്തിലോ അടുക്കി അവയുടെ അർഥവും ഉച്ചാരണവും നിർവചനങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും അതേ ഭാഷയിലോ മറ്റു് ഭാഷകളിലോ നൽകുന്ന അവലംബഗ്രന്ഥമാണ്‌ നിഘണ്ടു അഥവാ ശബ്ദകോശം.[1]. കുറേ കാലത്തോളം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്.

Indigo Plant Dye For Hair, Italian Lemon Sponge Cake, Amino Energy Drink Price, Royal Doulton Gordon Ramsay Maze Grey, Simple And Compound Sentences Worksheet With Answers, Orange County Sheriff Active Calls, Amazon Rao's Arrabbiata, Is Cyclopentane Dangerous, Godrej Products List With Price, Battisi In English, Simple Maja Blanca Recipe, Whynter Arc-126mdb Review, Hard Rock Hotel Las Vegas, How Do You Get Rid Of Japanese Beetles Permanently, Disadvantages Of Modern Technology Essay, Use Of Real Analysis, Carlton North Pubs, God Of War 2005 Trophy Guide, Gourmet Peanut Butter, Throne Of Eldraine Price Guide, Kirkland Margarita Mix Recipe, Compassion Fatigue Theoretical Framework, First Aid For Drunk Person, Internships For Acca Students In Dubai, Glass Bottle Drawing, Matt Tebbutt Daughter, Convoluted Tubule Meaning In Biology, Etsy Shop Link Button, American Society Of Addiction Medicine, Introduction To Biotechnology Student Worksheet, Box Canyon Trail, Where To Buy Beef Cheeks Near Me, Buy Angry Orchard Cider Online,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *